قیمت و تعرفه خدمات تلفنچی

هزینه شماره تلفن:

هزینه خرید شماره های معمولی 200000 تومان می باشد. که در ابتدا و فقط یکبار دریافت می شود.


هزینه سرویس و پنل:

تلفنچی دارای مناسبترین قیمت در بین سرویس های مشابه است و هزینه استفاده از سرویس و پنل 320000 تومان است که در ابتدا و فقط یکبار از شما دریافت می شود.


هزینه کانفیگ و راه اندازی:

راه اندازی و تنظیمات سیستم های تلفن اینترنتی، همواره دارای پیچیدگی های بسیاری بوده و نیازمند پیگیری توسط کارشناسان ما است. هزینه این خدمات 100000 تومان می باشد که فقط یک بار از شما دریافت میگردد.


تعرفه مکالمات:

تلفنچی کسب و کاری نوین بر پایه پردازش اَبری است. شما به میزان مکالمه خود، هزینه پرداخت می کنید و این هزینه بر اساس تعرفه زیر محاسبه خواهد شد:


تماس داخلی

0 تومان/دقیقه

تماس ورودی

35 تومان/دقیقه

تماس خروجی

ثابت داخل استان

39 تومان/دقیقه

ثابت خارج استان

68 تومان/دقیقه

موبایل

89.9 تومان/دقیقه